Information om prisen

Bestyrelsen af mindelegatet ”DANCANTO” vil den 14.5.2019 uddele en ”DANCANTO-PRIS” som finansiel understøttelse til sangfaglig videreuddannelse af en højt begavet, klassisk sangstuderende.
Prisens størrelse er Euro 12.000-, som fordeles over et år á 12 månedlige rater.

Ansøgningskrav:

Dancanto kan søges af unge, klassiske sangstuderende fra alle nationaliteter og fra alle stemmefag, som på uddelingsdagen er fyldt 18 år og endnu ikke er fyldt 24 år. Ansøgningen skal uploades på hjemmesiden dancanto.org i perioden fra den 1.2.2019 til den 28.2.2019 (begge dage inklusiv).

Ansøgningen skal indeholde:

 • den udfyldte “Dancanto” formular
 • kopi af gyldigt foto-id
 • dokumentation for uddannelsesforhold
 • CV
 • videooptagelse (som nærmere specificeret nedenfor)
 • motiveret ansøgning (som nærmere beskrevet nedenfor)
 • rækkefølgen og titler på videoens program med navne på komponist og tekstforfatter

Videooptagelsen

Videooptagelsen skal være en optagelse af minimum mp4 eller tilsvarende kvalitet på max 30 minutters varighed, hvor hvert musikstykke er optaget som onetake sekvens (= gennemsyngning uden afbrydelse). Programmet der synges på video’en skal indeholde 6 vokalværker. Såvel opera, oratorium som lied, skal være repræsenteret.

Deraf forlanges som pligtstykker et vokalværk af den danske komponist Carl August Nielsen samt en komposition med tekst af den danske digter Hans Christian Andersen. Rækkefølge af alle værker med angivelse af værktitler samt komponist- og tekstforfatters navne skal fremgå af videoen eller vedlægges.

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er en tekst, hvori du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge legatet. I den motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation for at have valgt at uddanne dig til sanger og dine planer for hvordan du påtænker at bruge legatet til dette formål. Her er nogle retningslinjer:

 • Den må fylde 1-2 sider med maks. 4.800 tegn – inklusive mellemrum – i alt
 • Den skal skrives på dansk (alternativt svensk eller norsk), tysk eller engelsk
 • Det er faget sang og musik der skal være i centrum.
 • Du skal forklare, hvad du vil med det søgte legat
 • Du skal beskrive din faglige motivation for og mål med at blive sanger